Çalışma Alanları

Gürsakarya Hukuk Bürosu temel olarak aşağıdaki alanlarda faaliyet göstermektedir:
 

·  Vergi ve İdare Hukuku
·  Vergi ve Gümrük Suçları
·  Ticaret ve Şirketler Hukuku
·  Ürün Sorumluluğu ve Tüketicinin Korunması
·  Ceza Hukuku, Ticari ve Mali Ceza Hukuku
·  İcra ve İflas Hukuku
·  Bankacılık ve Sermaye Piyasası Suçları
·  Sermaye Piyasaları Hukuku
·  Borçlar Hukuku, Sözleşmeler Hukuku
·  Eşya Hukuku, İnşaat Hukuku
·  Rekabet Hukuku
·  Basın ve Medya Hukuku
·  İletişim Hizmetleri Hukuk
·  Enerji Piyasası Hukuku
·  Fikri ve Sınaî Haklar Hukuku, fikri hakların tescili ve korunması


Gürsakarya Hukuk Bürosu faaliyet gösterdiği alanlarda önde gelen yerli ve yabancı şirketlere uzun dönemli hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti sağlamaktadır.